EASTCON ANDMEKAITSESELGITUS
EASTCON kvaliteet - elukvaliteet.

Andmekaitseselgitus

Oleme rõõmsad, et tunnete huvi meie kodulehekülje ja ettevõtte vastu. Hoolimata hoolikast sisu kontrollimisest ei saa me seejuures vastutust üle võtta väliste võõrastele sisudele viitavate linkide eest. Teie isikuandmete kaitse andmete kogumisel, töötlemisel ja kasutamisel on meile tähtis ülesanne, kui külastate meie kodulehekülge. Teie andmeid kaitstakse vastavalt seaduseeskirjadele. Alljärgnevalt leiate informatsiooni, milliseid andmeid see hõlmab, kui meie kodulehekülge külastate ja kuidas neid kasutatakse:

1. Andmete kogumine ja töötlemine

Iga meie kodulehekülje külastamine ja iga päring sellel koduleheküljel sisalduvate andmete järele protokollitakse. Salvestamine teenib sisest süsteemiga seotud ja statistilist eesmärki. Protokolli kantakse: järelepäritud andme nimetus, kuupäev ja päringu kellaaeg, ülekantud andmete maht, teavitus edukast päringust, veebibrauser ja päringut teostav domeen. Lisaks protokollitakse ka päringut teostava arvuti IP-aadressid.

Mõningatel juhtudel kuvatakse teie arvutis nn. Cookies'id. Praegusel juhul on tegu väikesemahuliste andmetega, mille abil saab nt. tehnilisi toiminguid juhtida. Üldiselt kasutame Cookies'id ainult eranditult tehnilisel eesmärgil, isikuandmeid sellisel moel ei koguta, töödelda ega kasutata.

Seda veebilehekülge kasutab Google Analytics, Google Inc. veebianalüüsiteenistus. („Google") Google Analytics kasutab nn. „Cookies'id", tekstiandmestikke, mida salvestatakse nende arvuteisse ja mis võimaldavad seeläbi veebilehekülgede kasutamist analüüsida. Nende veebilehekülgede (k.a. nende IP-aadresside) kasutamisega Cookie'de poolt loodud informatsioon kantakse üle Google'i serveri USA-sse ja salvestatakse seal. Google kasutab seda informatsiooni, et teie veebilehekülje kasutamist hinnata, et kokku panna raporteid veebilehekülje kasutajate tegevustest veebilehekülgedel ja et pakkuda muid veebilehekülgede ja interneti kasutamisega seotud teenuseid. Ka avaldab Google seda informatsiooni antud mõistes kolmandatele osapooltele ulatuses, mis on seaduslikult ette kirjutatud või nii kaua, kui kolmas osapool neid andmeid Google'i tellimusel töötleb. Google ei seosta mitte mingil tingimusel teie IP-aadressi teiste Google'i andmetega. Te võite Cookie'de installeerimist takistada vastava tarkvara brauseri rakendamisega; me viitame siiski asjaolule, et sel juhul ei saa te kõiki selle veebilehekülje funktsioone täielikult piiranguteta kasutada. Selle veebilehekülje kasutamisega kuulutate te end nõusolevaks, et Google töötleb teie poolt kogutud andmeid eelpool kirjeldatud viisil ja eelpool toodud otstarbel. Muid isikuandmeid kogutakse ainult siis, kui isikud on need andmed vabatahtlikult, nt seoses päringute või registreerumisega ise andnud. Sellest teavitatakse neid isikuid vastavates kohtades põhjalikult enne andmete kogumist.

2. Isikuandmete kasutamine ja edastamine

Isikuandmeid, mida te olete meile kasutamiseks lubanud, ksutame me ainult teie päringutele vastamiseks, teiega sõlmitud lepingute täitmiseks ja tehniliseks administreerimiseks.

Teil on õigus juba kord antud luba igal ajal tagasi kutsuda. Selleks saatke palun e-meil aadressile: widerruf@eastcon.com või saatke oma pöördumine posti teel alltoodud aadressil.

Salvestatud isikuandmete kustutamine toimub, kui te oma salvestamisloa tagasi kutsute, kui teie teave pole enam vajalik, et täita salvestamisega seatud otstarvet või kui teie salvestus on muudel seaduslikel põhjustel lubamatu.

3. Teabeõigus

Kirjaliku päringu peale saadame teile meelsasti teie isikuga seotud salveastatud andmete kohta informatsiooni. Selleks kirjutge palun järgmisel aadressil:

EASTCON AG
Gröblitzer Weg 1
09306 Rochlitz
SAKSAMAA

4. Antud andmekaitseselgituse aktualiseerimine

Aktuaalsed asjaolud, nagu nt. seadusemuudatused või tehnilised arengud, võivad selle selgituse aktualiseerimise vajalikuks muuta. Seetõttu järgime seadust, muutes või täiendades selgitust vajadusel. Muudatus avaldatakse samas kohas. Seetõttu peaksite seda veebilehekülge regulaarselt külastama, et viia end kurssi andmekaitseselgituse aktuaalse seisuga.

Turvalisusviide

Me oleme vaeva näinud, et teie isikuandmeid, kaasates kõiki tehnilisi ja organisatoorseid vahendeid, sellisel viisil salvestada, et kolmandad osapooled neile ligi ei pääseks. Kui suhtlete meiega e-meili teel, siis ei saa me teile täielikku andmeturvalisust tagada, seega soovitame teil saata konfidentsiaalset informatsiooni posti teel. Küsimuste või tõrgete korral palume teil pöörduda meie andmekaitsespetsialistide poole: dsb@eastcon.com

Google Analytics

Seda veebilehekülge kasutab Google Analytics, Google Inc. veebianalüüsiteenistus („Google“). Google Analytics kasutab nn. „Cookies’id“, tekstiandmestikke, mis salvestatakse teie arvutisse ja mis võimaldavad seeläbi veebilehekülgede kasutamist analüüsida. Nende veebilehekülgede kasutamisega Cookie’de poolt loodud informatsioon kantakse tavaliselt üle Google’i serverisse USA-sse ja salvestatakse seal.

Kui sellel veebileheküljel on IP-anonüümsus aktiveeritud, siis lühendatakse siiski eelnevalt teie IP-aadress Google’i poolt kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides või teistes Euroopa majandusruumi kuuluvates lepinguliste kokkulepetega seotud riikides. Ainult erandjuhtudel saadetakse täielik IP-aadress USA-s asuvasse Google’i serverisse üle ja lühendatakse seal. Selle veebilehekülje operaatori tellimusel kasutab Google seda informatsiooni, et veebilehekülje kasutamist hinnata, et koostada raporteid veebilehekülje kasutajate tegevustest veebilehekülgedel ja et pakkuda muid veebilehekülgede ja interneti kasutamisega seotud teenuseid.

Google Analytics’iga teie veebilehitsejast vahendatud IP-aadressi ei seostata teiste Googl’i andmetega. Te võite Cookie’de installeerimist takistada vastava tarkvara brauseri rakendamisega; me viitame siiski asjaolule, et sel juhul ei saa te kõiki selle veebilehekülje funktsioone täielikult piiranguteta kasutada. Te saate Cookie’de poolt loodud ja teie poolt veebilehekülgede kasutamisega saadud andmeid (k.a. teie IP-aadress) Google’ile keelata nagu ka nende andmete Google’i poolt töötlemist takistada, kui laete alla ja installeerite veebilehitseja-Plugin järgneva lingi alt (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Lähemat infot selle kohta leiate http://www.techfacts.de/ratgeber/google-analytics-datenerhebung (üldinfo Google Analytics’i ja andmekaitse kohta) Me viitame siinkohal sellele, et ka selle Google Analytics’i veebilehekülje koodi "gat._anonymizeIp();" laiendati, et anonüümse IP-aadressi loomist tagada (nn IP-maskeerimine).


Visit us on Facebook Visit us on Youtube Channel Visit us on LinkedIn