EASTCON JÄLG
EASTCON kvaliteet - elukvaliteet.

JÄLG

EASTCON AG Eesti OÜ

Kanali tee 6
110112 Tallinn
Saksamaa

Telefonid: (+372) 6 403 840
Faks: (+372) 6 403 736
E-post: eastcon@eastcon.ee

Juhatuse esimees: Klaus Lipps
Nõukogu esimees: Peter Kindl

protsessi Eastcon AG Eesti OÜ, Kanali tee 6, 10112, Tallinn, Eesti (Estland, Estonia)
Käibemaksukohustuslase number: KMKR EE100246340

Õiguslik viide kaitstud sisule

Selle interneti lehekülje sisu ja ülesehitus on autoriõigusega kaitstud. Paljundamine, levitamine, avaldamine, muutmine, kolmandatele osapooltele ligipääsu lubamine või kogu sisu ja ülesehituselementide töötlemine, eriti, mis puudutab tekste, teksti osi, pildimaterjali, graafikuid, programme ja disainielemente, vajab põhjalikku eelnevat kirjalikku Eastcon'i poolset nõusolekut sellises ulatuses, millises sisu ja struktuurielemendid saksa õiguse, eriti saksa autoriõiguse, kaitse alla kuuluvad. Tingimata on vaja eelpool nimetatud nõusolekut teiste interneti lehekülgede ülevõtmisel. Ilma nõusolekuta on lubatav ainult privaatne, mitte kommertseesmärkidel sisu ja struktuurielementide kasutamine ilma nende töötlemiseta ühe töökoha kohta.

EASTCON kontrollib ja aktualiseerib selle interneti lehekülje sisu korrapäraselt. Vaatamata kogu hoolikusele võib aeg-ajalt muutusi ilmneda. Eastcon ei võta vastutust enda kanda, et kõik andmed alati täielikult, õigesti ja aktuaalselt oleksid esitatud. See kehtib eriti kõigi viidete („linkide") kohta, millega teistele interneti lehekülgedele otseselt või kaudselt viidatakse. Kõiki andmeid võidakse ilma eelneva kokkuleppeta muuta, eemaldada või täiendada.

EASTCON ei vastuta teiste interneti lehekülgede eest, milledele kasutaja linke aktiveerides jõuab.

Allikas teavet kõikide pildid ja graafika:

de.fotolia.com
© Detlef Menzel - Fotolia.com
© Yanlev Fotolia.com
© mangostock - Fotolia.com
© mozZz - Fotolia.com
© travelwitness - Fotolia.com
© kasten38 - Fotolia.comVisit us on Facebook Visit us on Youtube Channel Visit us on LinkedIn